Coaching Nutricional

La manera automàtica i desconnectats com vivim el nostre dia a dia fa que no siguem conscients de la manera com ens alimentem. Més aviat, tendeix a pensar en l'alimentació com un acte rutinari que cobreix una necessitat purament fisiològica.

Però la realitat ens diu que darrere de la nostra manera d'alimentar-nos s'enconden raons relacionades amb la nostra estructura de pensament, les nostres creences i el nostre estat emocional.

D'aquesta manera, podem observar com cada persona decideix triar una manera d'alimentar-se, en funció de la seva situació personal en aquell moment, del que senti i de com està gestionant les seves emocions.

Treballar en aquest autoconeixement personal sol ser un fet revelador en la vida de qualsevol persona; ja que, moltes vegades, en modificar els hàbits alimentaris i, més concretament, els mals hàbits, desencadena un efecte dòmino en altres àrees de la teva vida, aportant més salut i benestar.

Per això al nostre centre no ens enfoquem només a pautar dietes o restringir aliments, perquè tenim en compte que tota la seva globalitat per ajudar-lo a transitar el camí, de la manera més ràpida i còmoda possible. 

Què és el Coaching Nutricional?

El Coaching Nutricional és una branca que sorgeix a partir del mateix Coaching, amb l'objectiu d'acompanyar les persones que senten dificultat, a l'hora de fer els seus propòsits relacionats amb la millora de la seva alimentació, o bé amb la modificació de determinats hàbits de vida.

Es tendeix a pensar en lalimentació com un acte rutinari que cobreix una necessitat purament fisiològica.

La veritat no és altra que, moltes vegades, no només mengem per una necessitat fisiològica, sinó per satisfer la nostra part més emocional.

Cada persona té una forma única d'alimentar-se, ja que les nostres eleccions són el resultat de la contínua relació entre allò que mengem, sentim i pensem.

Treballar en aquest autoconeixement personal sol ser una cosa reveladora per al client; ja que moltes vegades l'alimentació és només la punta de l'iceberg.

Quan una persona es planteja un canvi d'alimentació i/o introduir nous hàbits de vida, ja sigui per iniciativa pròpia, o sota les indicacions d'un professional, no n'hi ha prou de saber la teoria (pautes).

Saber adaptar-lo a la seva realitat i circumstàncies personals, serà el detonant que permetrà que aquests canvis es tradueixin en un nou estil de vida per a la persona, sostenible i perdurable en el temps.

Com pot ajudar un procés de coaching nutricional?

El Coach mitjançant la conversa acompanya el client a definir el seu propi pla d'acció; aquell que porti als objectius desitjats. Moltes vegades el sentiment de frustració o la manca d'adherència, a noves pautes alimentàries proposades, es deu a una definició errònia dels objectius.

Durant el procés, el Coach ajuda el client a connectar amb la seva motivació, amb els recursos interns, ia desbloquejar aquells pensaments, emocions, creences, etc.; adquirits al llarg del temps, a través de les experiències personals, que ja han deixat de ser útils per a la persona, i que li estan impedint millorar la seva cura. Per això utilitza tècniques de PNL que ajuden a desactivar aquests hàbits o automatismes que li impedeixen aconseguir allò que vol, facilitant el procés de manera que al client li costa molt menys portar el procés.

Tenir un coneixement més gran sobre com funciona la nostra maquinària interna, allibera el client de sentiments com la culpa, la frustració, o la impotència, permetent d'aquesta manera, avançar des d'una altra posició, en definitiva, fer les coses de manera diferent.

Qui es pot beneficiar d'un procés de Coaching Nutricional?

Un procés de coaching nutricional pot ser molt positiu per a aquelles persones que:

  • Volen fer un canvi d'alimentació i/o hàbits de vida, però no se senten capaços de fer-ho, ni d'abandonar certes rutines al voltant de la seva alimentació, esport, descans, etc.
  • Estan cansades del món de les dietes i, a més, senten que és una cosa que no hi va.
  • Senten que, sovint, són les seves emocions les que “controlen” la seva alimentació.
  • Volen aprendre a cuidar-se, a tenir una connexió més gran amb el seu cos: diferenciar la fam real de l'emocional; identificar quin tipus d'alimentació els proporciona més benestar físic i mental, etc.
  • Es volen relacionar des d'una altra posició amb el menjar; de manera més fluida, flexible, lliure de culpes; des del respecte i l'autocura.
  • Per motius de salut, han d'adoptar pautes d'alimentació concretes, i això afecta diferents àrees de la seva vida.

En definitiva, aquest tipus d'acompanyament serà beneficiós per a qualsevol persona que vulgui introduir canvis en la seva alimentació o hàbits de vida però que, per motius diferents, no ho està aconseguint o, ni tan sols, se sent capaç d'iniciar-los sola.

Quan la voluntat dun canvi dalimentació, està molt relacionat amb el rebuig al propi cos, i amb la idea de la persona que un físic diferent, lajudarà a tenir més èxit, una parella o el benestar que necessita, el coaching nutricional acompanyarà la persona que pugui ampliar la mirada, adquireixi noves perspectives, i pugui posar el focus en allò que necessita per obtenir aquest benestar, al marge dels possibles canvis que valori importants incorporar al seu estil de vida.

Per què escollir un Coach Expert en Nutrició?

Pots veure el vídeo a continuació, en què Anna Flores, Directora del nostre institut i Coach Experta a PNL amb una àmplia experiència en processos de Coaching, explica la importància de treballar amb un Coach expert en Nutrició quan l'interès està centrat a canviar els hàbits de vida relacionats amb lalimentació.

NOTA: Aviat publicarem el vídeo en català

Crea el teu propi estil de vida

ETAPES COACHING NUTRICIONAL

Tot seguit compartim breument com i quines són les etapes principals d'un procés de coaching nutricional.

Al Coaching, el primer pas sempre és clarificar quin és l'objectiu de la persona que va a la sessió. Aquí és molt important parlar de les expectatives que aquesta persona té sobre, com pot ajudar-vos el procés de coaching, a aconseguir els seus objectius. Es tracta de poder-lo transformar en una cosa real i tangible per a ella.

Atès que la pregunta és una de les eines principals a partir de les quals treballa el Coaching, cosa que sempre ajuda la persona a trobar el seu objectiu real, és identificar el perquè, d'allò que vol aconseguir. En qualsevol procés de canvi, les persones necessitem connectar amb la nostra motivació real, ja que és el motor de canvi més gran que tenim.

Un cop definida la meta o objectiu del client, cap a on es vol dirigir, per al Coach és molt important conèixer a quin punt de partida es troba el client respecte a l'objectiu desitjat: és la primera vegada que es planteja aquest objectiu, o ha provat altre tipus de tractaments i/o acompanyaments?; Han estat experiències positives o no?; Quant de possible veu el client aconseguir-ho ara? etc. De la mateixa manera, que, en el cas del Coaching Nutricional, és molt important parlar de com la persona es relaciona amb el menjar, quina importància li dóna a la seva alimentació; com es relaciona també amb el cos; o quant d'important és per a ella la seva salut i autocura. Arribats a aquest punt, hi ha moltes persones que inicien el viatge cap a l'autodescobriment.

I què passa amb la resta d'àrees de la persona: no es tenen en compte des d'aquest tipus de coaching? Per descomptat que sí.

El Coaching Nutricional treballa precisament des d'aquesta interconnexió permanent i inseparable entre el cos, la ment i les emocions. Com que la persona s'alimenti, és només una peça més de l'engranatge; conèixer quin estil de vida manté, com se sent respecte a les seves relacions, com gestiona les seves emocions o quant de satisfeta se sent respecte a la seva vida o moment actual, per exemple, completaran el puzle de la persona.

Atès que una de les principals funcions del Coaching Nutricional, és acompanyar la persona que aconsegueixi els canvis desitjats, des d'una perspectiva transformacional i duradora en el temps, i no com una cosa puntual, durant el transcurs del procés, es treballa amb la persona de manera integral, perquè el seu treball i esforç tingui un impacte real no només sobre la seva alimentació, sinó sobre el seu estil de vida. Aquí no hi ha lloc per a les dietes miracle.

Arribats a aquest punt, novament, a través de la pregunta i de les eines que proporciona la PNL, el Coach treballarà conjuntament amb la persona sobre els automatismes conductuals, els seus mals hàbits i les creences limitants, tant a nivell físic com mental. li impedeixen avançar. Per descomptat, també es treballarà sobre les creences que puguin tenir més relació amb lalimentació en si, i amb hàbits de vida saludables.


És important fer especial esment a l'agilitat indiscutible, que comporta l'aplicació de la PNL, en un procés de coaching nutricional. Gràcies a la seva aplicació, el client podrà experimentar de forma més ràpida, el seu progrés respecte a l'objectiu desitjat; tant pel que fa a canvis d'hàbits/conductes com a nivell de canvis en la gestió emocional.

Com a resultat de tot aquest gran treball personal que es realitza durant el procés, la persona, no només haurà guanyat en autoconeixement, autoestima, seguretat i confiança per aconseguir els seus objectius; sinó que us permetrà concretar un pla d'acció totalment adaptat a ella ia les vostres necessitats. Al Coaching Nutricional no es treballa amb pautes estàndards de cap tipus, ni des de la rigidesa i la prescripció externa. A més, la durada del procés vindrà determinada, en gran mesura, pel ritme que marqui el client. Aquesta és part de la màgia del Coaching, res no ve marcat des de fora, tots i cadascun dels passos que el client experimenta, són decisió seva. El Coach és per posar la llum i el focus que necessita.