Condicions per a la repetició de formacions

L'Institut Anna Flores ofereix la possibilitat de repetir algunes formacions de manera gratuïta (publicat en cada cas en la pàgina del curs d'aquesta web), però s'han de complir les condicions:

  • Notificar l'interès en repetir la formació a través d'un correu electrònic enviat a info@institutannaflores.com
  • La repetició del curs només serà possible dins dels 12 mesos posteriors a la finalització de l'edició inicial que l'alumne/a ha cursat
  • Només pot repetir-se una vegada
  • A causa de el nombre limitat d'assistents que l'Institut Anna Flores ha estipulat per al curs, si l'alumne/a potencialment repetidor/a mostra interès en una edició que ja està completa, acceptarà no poder assistir i pactar amb l'Institut una nova opció
  • Signar el document d'acceptació de les condicions, que enviarem també per correu i lliurar-lo abans de l'inici de curs
  • Aportació de 120€ abans de l'inici de la formació que es vol repetir
  • És obligatori assistir al 100% de les classes
  • Si l'alumne/a repetidor/a ha entrat a formar part d'una edició i comet faltes d'assistència, perd el dret a repetir de nou
  • Delegar l'oportunitat de presentar-se com a voluntari en les tècniques que Anna Flores fa com a demostració, per prioritzar els alumnes que assisteixen per primera vegada a la formació
  • Segons l'aforament i la formació en els grups de pràctica tindran prioritat els alumnes que assisteixen per primera vegada a la formació, havent de fer el rol d'observador quan el grup ho requereixi

L'Institut Anna Flores es reserva el dret de denegar l'assistència a la formació si no es compleixen els requisits esmentats anteriorment