Què és la Disciplina Positiva?

DISCIPLINA POSITIVA

La Disciplina Positiva és un model educatiu basat en la psicologia d'Alfred Adler, psicoterapeuta austríac, que el 1920 va advocar per un tracte respectuós cap als nens encara que també va argumentar que si els nens no tenien límits o estaven sobreprotegits podrien tenir problemes socials i de comportament. Més tard, el 1988, Jane Nelsen i Lynn Lott, a partir de la psicologia adleriana, van crear el que coneixem com Disciplina positiva. Van començar a ensenyar aquesta metodologia educativa a classes experimentals per a mares i pares així com a l'aula. Actualment, són més de 70 països on la Disciplina Positiva està sent un referent educatiu i social per crear contextos respectuosos i cooperatius, establint-se com una eina molt interessant per a les famílies, parelles, escoles i empreses.

La Disciplina Positiva ensenya habilitats socials i de vida importants d'una manera que és profundament respectuosa i encoratjadora. La seva gran eficàcia es detecta en la petjada beneficiosa que deixa tant a la feina amb nens com com a adults.

Per què serveix la DP? A qui li convé? Quins àmbits dactuació?

La Disciplina Positiva és molt eficaç per corregir les dinàmiques i rutines educatives quan no són beneficioses. És considerada una tècnica molt valuosa per evitar el càstig, la manca de respecte i l'absència de cooperació.

Aporta eines específiques per generar un clima de confiança, millorar la comunicació i gestionar els conflictes, fent que tant nens com adults es relacionin de manera saludable, basada en l'autocura i l'autoestima.

Punts clau de la Disciplina Positiva

  • És amable i ferma alhora. (Respectuós i encoratjador)

  • Ajuda els nens a tenir un sentit de pertinença i significat. (Connexió)

  • És eficaç a llarg termini perquè el càstig funciona només a curt termini

  • Ensenya respecte, preocupació pels altres, resolució de problemes, rendició de comptes, contribució, cooperació

  • Convida les persones a descobrir com són de capaços de fer servir el seu poder personal de manera constructiva

Eines i conceptes