MÀSTER PNL ESPORTIVA

Master PNL Deportiva

El Master PNL Deportiva es  un programa con acreditación internacional por el padre de la PNL, Richard Bandler  que está diseñado para aplicar la PNL en el mundo del deporte y enseña a desarrollar todo el potencial desde la gestión de los procesos mentales y emocionales.  El título que se entrega al finalizar esta formación de es Licensed Sports Master Practitioner of NLP™.

la Programació Neuro Lingüística favorece resultados extraordinarios en el mundo del deporte, gracias a ofrecer las claves del «entrenamiento mental» a personas muy habituadas al entrenamiento físico. Las técnicas del Master PNL Deportiva  están concebidas para abordar la mejora del desempeño desde nuevas perspectivas, que incluyen el modelado y auto modelado.

VEURE AGENDA 

 • Utilizar la hipnosis para la mejora de resultados
 • Usar el espacio deportivo para generar estados poderosos
 • Evaluar aspectos limitantes del rendimiento
 • Conectar con recursos propios inconscientes
 • Crear automatismos positivos
 • Dominar el trabajo con la línea temporal
 • Modelar qualsevol esportista d'elit
El Master PNL Deportiva es una formación que ofrece herramientas muy poderosas que pueden ser de auto aplicación o para utilizarlas con otras personas, por eso es muy recomendable para:

 • esportistes
 • tècnics
 • entrenadors
 • assessors esportius      
 • ¿Qué es la hipnosis Ericksoniana?
 • Visualización vs hipnosis
 • Les suggestions
 • La autosugestión
 • Llenguatge hipnòtic vs llenguatge sensorial
 • Com induir a el trànsit
 • Contratemps en la inducció
 • Establecimiento de señales del insconsciente
 • Conectar con el éxito  en el trance
 • La PNL en el trance
 • El anclaje espacial
 • Generación de estados con anclajes en el suelo
 • Anclar en el terreno de juego
 • Cambiar creencias con anclajes en el suelo
 • Anclar nuevas perspectivas
 • Mejora del rendimiento con la posición perceptual
 • La línia temporal
 • Desplegar una Línia Temporal
 • La motivación con la línea temporal interna
 • Submodalidades en la línea para crear resulatdos satisfactorios
 • Objectius amb la Línia Temporal
Como se indica en el apartado » Modalidades del Master PNL Deportiva»,  se puede escoger entre diferentes propuestas la que mejor encaje con la disponibilidad de tiempo y preferencias personales. Los precios son los mismos para cualquier formato del Especialista PNL Deportiva.Si el importe total del curso se satisface con 30 días de antelación, se aplica un descompte de 100€.ESPECIALISTA PNL ESPORTIVAESPECIALISTA PNL ESPORTIVA
IMPORTANT:

L'import d'IRPF no és cap descompte. És una exigència legal deduir de les nostres factures a empreses i autònoms un 15% de limport del servei. Aquest import ha de ser satisfet pel client presentant a lAgència Tributària el Model trimestral 111 de retencions i ingressos a compte.

Els preus inclouen
Inscripció i Reserva
 • Es formalitza mitjançant el formulari que es troba a la pàgina agenda o aquí .
 • Per reservar la plaça cal fer el pagament del 20% de la inversió total.
Fraccionament
 • Els alumnes poden fraccionar el pagament en quotes des de la inscripció fins a l’ inici del curs.
 • El primer fraccionament ha de ser per l’import mínim de l’import de la reserva de plaça.
 • Els alumnes que decideixin fraccionar , també poden gaudir del preu amb descompte si l’import total se satisfà davant dels 30 dies de l’ inici del curs.
 • Quan el format del Practitioner PNL és el setmanal o el semi intensiu es pot fraccionar en quatre pagaments: El primer de 360€ i els altres tres de 330 euros a l'inici de cada mes que duri el curs (cal afegir el 21% d'IVA) .ESPECIALISTA PNL ESPORTIVAESPECIALISTA PNL ESPORTIVA

Modalidades del Master PNL Deportiva

Perquè escollir aquest Curs?

 • Per la meva experiència amb esportistes en processos individuals
 • Per la meva experiència amb alumnes que treballen com a entrenadors
 • Perquè més del 90% del temps està destinat a la pràctica
 • Perquè treballo amb grups reduïts per poder supervisar cada assistent
 • Perquè es practica cada tècnica des de la posició esportista i des de l'entrenador

Què diuen els meus clients i alumnes esportistes?

Vaig assistir l'any passat a un curs de PNL Esportiva amb certs dubtes sobre si podria ajudar el meu equip. No crec que fos només el curs, però vam quedar primers!!!
Francesc Peris, Entrenador de futbol.Manresa
El que més m'ha influït positivament és aprendre a autohipnotitzar-me. Brutal!
MM, Ciclista.Girona
Recomano aquesta formació perquè amplia la visió en les capacitats pròpies i en com transmetre-les als altres.
Isaac Medina, Assessor Esportiu.Barcelona
No sé si mai arribaré a ser un tennista d'elit, però el curs m'ha donat les claus per continuar i gaudir del camí.
Joan Gisbert, Tennista.Valls