MÀSTER PNL ESPORTIVA

Màster PNL Esportiva

El Màster PNL Esportiva és un programa amb acreditació internacional pel pare de la PNL, Richard Bandler  que està dissenyat per aplicar la PNL al món de l'esport i ensenya a desenvolupar tot el potencial des de la gestió dels processos mentals i emocionals. El títol que es lliura en finalitzar aquesta formació és Licensed Sports Master Practitioner of NLP™.

la Programació Neuro Lingüística afavoreix resultats extraordinaris al món de l'esport, gràcies a oferir les claus del «entrenament mental» a persones molt habituades a l'entrenament físic. Les tècniques del Màster PNL Esportiva estan concebudes per abordar la millora de l'acompliment des de noves perspectives, que inclouen el modelatge i l'automodelatge.

VEURE AGENDA 

 • Utilitzar la hipnosi per a la millora de resultats
 • Usar l'espai esportiu per generar estats poderosos
 • Avaluar aspectes limitants del rendiment
 • Connectar amb recursos propis inconscients
 • Crear automatismes positius
 • Dominar el treball amb la línia temporal
 • Modelar qualsevol esportista d'elit
El Master PNL Esportiva és una formació que ofereix eines molt poderoses que poden ser d'autoaplicació o per utilitzar-les amb altres persones, per això és molt recomanable per a:

 • esportistes
 • tècnics
 • entrenadors
 • assessors esportius      
 • Què és la hipnosi Ericksoniana?
 • Visualització vs hipnosi
 • Les suggestions
 • L'autosuggestió
 • Llenguatge hipnòtic vs llenguatge sensorial
 • Com induir a el trànsit
 • Contratemps en la inducció
 • Establiment de senyals de l'insconscient
 • Connectar amb l'èxit en el trànsit
 • La PNL al trànsit
 • L'ancoratge espacial
 • Generació d'estats amb ancoratges a terra
 • Ancorar al terreny de joc
 • Canviar creences amb ancoratges a terra
 • Ancorar noves perspectives
 • Millora del rendiment amb la posició perceptual
 • La línia temporal
 • Desplegar una Línia Temporal
 • La motivació amb la línia temporal interna
 • Submodalitats a la línia per crear resultats satisfactoris
 • Objectius amb la Línia Temporal
Com s'indica a l'apartat » Modalitats del Màster PNL Esportiva», es pot escollir entre diferents propostes la que encaixi millor amb la disponibilitat de temps i preferències personals. Els preus són els mateixos per a qualsevol format de l'especialista PNL Esportiva. Si l'import total del curs se satisfà amb 30 dies d'antelació, s'aplica un descompte de 100€.ESPECIALISTA PNL ESPORTIVAESPECIALISTA PNL ESPORTIVA
IMPORTANT:

L'import d'IRPF no és cap descompte. És una exigència legal deduir de les nostres factures a empreses i autònoms un 15% de limport del servei. Aquest import ha de ser satisfet pel client presentant a lAgència Tributària el Model trimestral 111 de retencions i ingressos a compte.

Els preus inclouen
Inscripció i Reserva
 • Es formalitza mitjançant el formulari que es troba a la pàgina agenda o aquí .
 • Per reservar la plaça cal fer el pagament del 20% de la inversió total.
Fraccionament
 • Els alumnes poden fraccionar el pagament en quotes des de la inscripció fins a l’ inici del curs.
 • El primer fraccionament ha de ser per l’import mínim de l’import de la reserva de plaça.
 • Els alumnes que decideixin fraccionar , també poden gaudir del preu amb descompte si l’import total se satisfà davant dels 30 dies de l’ inici del curs.
 • Quan el format del Practitioner PNL és el setmanal o el semi intensiu es pot fraccionar en quatre pagaments: El primer de 360€ i els altres tres de 330 euros a l'inici de cada mes que duri el curs (cal afegir el 21% d'IVA) .ESPECIALISTA PNL ESPORTIVAESPECIALISTA PNL ESPORTIVA

Modalitats del Màster PNL Esportiva

Perquè escollir aquest Curs?

 • Per la meva experiència amb esportistes en processos individuals
 • Per la meva experiència amb alumnes que treballen com a entrenadors
 • Perquè més del 90% del temps està destinat a la pràctica
 • Perquè treballo amb grups reduïts per poder supervisar cada assistent
 • Perquè es practica cada tècnica des de la posició esportista i des de l'entrenador

Què diuen els meus clients i alumnes esportistes?

Vaig assistir l'any passat a un curs de PNL Esportiva amb certs dubtes sobre si podria ajudar el meu equip. No crec que fos només el curs, però vam quedar primers!!!
Francesc Peris, Entrenador de futbol.Manresa
El que més m'ha influït positivament és aprendre a autohipnotitzar-me. Brutal!
MM, Ciclista.Girona
Recomano aquesta formació perquè amplia la visió en les capacitats pròpies i en com transmetre-les als altres.
Isaac Medina, Assessor Esportiu.Barcelona
No sé si mai arribaré a ser un tennista d'elit, però el curs m'ha donat les claus per continuar i gaudir del camí.
Joan Gisbert, Tennista.Valls