POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació bàsica sobre Protecció de Dades referent a l'tractament de dades de les persones interessades en els nostres cursos

El tractament de dades d'aquest formulari de contacte és responsabilitat de ANNA FLORES SOTO la finalitat és la de Gestió de cursos i enviament de publicitat i per a la legitimació de l'consentiment de la persona interessada. No es preveuen comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal o les estrictament necessàries per a la prestació de servei. Les persones interessades en els nostres cursos podran Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional i poden consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a continuació.

 

Informació detallada sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades d'aquest formulari d'inscripció

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: ANNA FLORES SOTO
Adreça Postal: Gran Vía 617 Corts Catalanes, Ent-2ª 08007 Barcelona
Telèfon: (+34) 934 637 083
Correu electrònic: info@institutannaflores.com
Delegat PD: Anna Flores Soto
Horari de contacte: 10:00 a 13:30 laborables de dilluns a divendres
Contacte DPD: info@institutannaflores.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ANNA FLORES tractem la informació que ens faciliten a través de l'email de contacte per donar resposta a les consultes rebudes, així com per gestionar les peticions que ens facin.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió de la informació.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

ANNA FLORS contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield" i no es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ANNA FLORES estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. ANNA FLORES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut de el dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

 

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a: ANNA FLORES SOTO, Gran Via 617 Corts Catalanes 617, Ent-2ª 08007 Barcelona oa través d'un correu electrònic adjuntant el seu document identificatiu a l'electrònic: info@institutannaflores.com

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.