Sessions de Mentoring

sessions de mentoring

Les sessions de Mentoring  convenen persones interessades a beneficiar-se de l'experiència professional de persones expertes en Coachimg i PNL de l'Institut Anna Flores i poden ser presencials o per videoconferència.

Però què és Mentoring?

El mentoring es defineix com el procés a través del qual una persona més experimentada (anomenat mentor) guia, orienta, ensenya, recolza i aconsella una altra persona (anomenada mentora) en el seu desenvolupament personal i professional. L'objectiu del mentoring és ajudar el mentoratge a assolir el seu màxim potencial ia complir els seus objectius a través de l'aprenentatge de l'experiència i el coneixement del mentor.

El mentoring pot ser formal o informal, i pot tenir lloc a l'àmbit laboral oa qualsevol altra àrea de la vida. Tot i això, les sessions individuals de mentoring que oferim estan restringides a les àrees on podem aportar valor, que són els àmbits de l'acompanyament a persones i empreses.

Actualment, els membres de l'equip que ofereixen sessions de Mentoring són Cindy Peñalver i Anna Flores i en funció de l'objectiu que vol assolir la persona mentada treballarà amb Cindy o amb Anna, ja que totes dues, encara que treballen el mateix model d'acompanyament, estan especialitzades en àrees diferents per mentoritzar.

Modalitats de les Sessions de Mentoring