Teràpia de Reprogramació Integral , TRI®

TRI® és l'abreviatura de Teràpia de Reprogramació Integral, un model de teràpia desenvolupat per Anna Flores després de dècades d'acompanyar clients i empreses com Coach i Formadora en la millora dels resultats. Durant aquesta trajectòria professional ha estat testimoni de com eines poderosíssimes utilitzades a les seves sessions no donaven el mateix resultat a totes les persones.

Aquest fet l'ha portat a analitzar en profunditat quins canvis podria fer a la feina diària perquè un nombre més gran de persones poguessin beneficiar-se d'un procés curt i ràpid que generi una autèntica transformació. A les seves sessions amb clients ha anat fent adaptacions amb aquesta intenció des de ja fa uns anys i finalment això ha desembocat en un nou model d'acompanyament, que ja no és Coaching amb PNL, sinó que és una Teràpia transformacional.

Finalment ha concebut, estructurat i portat a la pràctica aquest nou mètode que prepararà terapeutes de TRI® en formacions acreditades. És a dir, TRI® a més d'una teràpia aplicada en sessions individuals per l'equip de l'Institut Anna Flores, és una formació certificada amb què es rep una acreditació per exercir professionalment la TRI®

Per què un mètode terapèutic?

La paraula teràpia té origen grec. Procedeix de “therapeia” i el seu significat és “tractament”.

Si llegim al diccionari què significa teràpia podrem llegir moltes definicions. Una definició estàndard és: tractament emprat en diverses malalties somàtiques i psíquiques que té com a finalitat tractar una malaltia o qualsevol altra disfunció. I la majoria de vegades el terme teràpia està vinculat als tractaments psicològics (psicoteràpia) i dels quals hi ha molts tipus.

No obstant això, en el context actual on hi ha una infinitat de teràpies anomenades alternatives, podem entendre la teràpia com un procés de treball interior i evolució personal. El client que decideix començar una teràpia es compromet amb la seva millora, dedicant temps i energia a conèixer-se millor i abandonar allò que ja no el beneficia per aconseguir el que desitja.

Qualsevol procés terapèutic consisteix en una quantitat, específica o no, de sessions amb el terapeuta en què, a través de la conversa i altres tècniques i exercicis, la persona va superant les seves dificultats sent més conscient de les seves pors, dubtes, inseguretats o bloquejos i anar així entenent com s'han anat formant aquests problemes al llarg de la vida.

La teràpia possibilita que la persona es vagi coneixent millor i desenvolupi noves maneres de resoldre les seves dificultats. A més, aprèn a viure el dia a dia d'una manera molt més satisfactòria.

Però la TRI® vas més enllà de l'autoconeixement, perquè conèixer-se millor i detectar les dificultats no garanteix que la persona solucioni la problemàtica. La TRI® desactiva els programes emocionals i conductuals que, generats per impactes emocionals del passat, obstacles del present o projeccions negatives del futur, l'allunyen de la vida que vol i es mereix.

Teràpia: Se centra en la millora de l'estat emocional i els comportaments del client. El terapeuta pot aconsellar i recomanar, no només preguntar.
És responsable de lestructura del programa adequant-lo a les necessitats específiques del client.

Reprogramación: L'impacte emocional o les repeticions de les sensacions internes, pors i conductes generen automatismes al cervell que de vegades són confosos amb la identitat, ignorant que es poden canviar fàcilment. La TRI intervé en aquesta programació per desactivar els automatismes negatius i generar nous programes saludables.

Integral: Es treballa de manera global integrant les tres dimensions temporals del client perquè les experiències negatives del passat o les projeccions no favorables del futur no afectin la realitat actual.

Objectius de la TRI®

la Teràpia de Reprogramació Integral té com a objectiu principal que el client conegui els frens i les limitacions que li estan impedint viure la seva vida tal com desitja.

Cada sessió, de les 5 que configuren el procés complet de TRI ®, té una meta específica perquè el client pugui desactivar patrons emocionals i conductuals del present, canviant-ne els efectes negatius de les experiències passades generadores.

Durant el programa el client va alliberant càrrega, connectant amb el seu potencial, entrenant-se en els canvis necessaris per projectar-ne el futur. Com és sabut, moltes vegades conèixer els passos necessaris que hauríem de fer per millorar la nostra vida no ens dóna prou impuls per dur-los a terme. Per això, sessió a sessió es van desprogramant els frens passats que li permetin entrenar-se diàriament. És a dir, el client anirà introduint petites rutines que, en repetir-les generen nous programes, siguin aquests emocionals, mentals o conductuals.

Per això, per a un client potencial de TRI® és indispensable l'entrenament, la repetició i, per tant, el compromís.

Cada sessió del programa té un objectiu específic de la sessió, sobretot relacionada amb les fases temporals que tractarem:

 • Desprogramar automatismes procedents del passat
 • Reprogramar limitacions presents
 • Programar el nou futur desitjat

Les claus de l'èxit de la TRI®

Si els pilars de l'èxit són tres:

 • Desprogramar automatismes procedents del passat
 • Reprogramar limitacions presents
 • Programar el nou futur desitjat

Quines són les claus del mètode?

 • Treballar amb l'inconscient del client
 • El model evolutiu de les 5 “E”
 • Treballar amb les tres dimensions temporals del client: passat, present i futur
 • Desactivar patrons de conducta automàtics i negatius
 • Desaprendre estats emocionals negatius
 • Eliminar bloquejos del passat
 • No abordar directament les creences limitants per obtenir resultats positius de manera més ràpida i fiable
 • Optimitzar els processos interns per canviar els resultats
 • Eliminar l'origen del problema quan es coneix
 • Afavorir un estat ple de recursos interns
 • La implicació i el compromís del client
 • Exigència d'acció i repetició per part del client
 • Durada del procés: 5 sessions
 • Durada de les sessions, entre 60 i 90 minuts
 • Freqüència de les sessions: quinzenal

Programa de sessions de TRI®

En lloc de referir-nos a les sessions de TRI®, ens agrada parlar del procés TRI®, ja que el nostre mètode d'acompanyament segueix una estructura específica de 5 sessions, en què sessió a sessió, es van finalitzant etapes concretes perquè la persona client asseu des de la primera sessió que avança en la millora i que va apropant-se a aconseguir com vol sentir-se i com vol actuar en el seu futur desitjat.

La durada de cada sessió oscil·la entre els 60 i els 90 minuts. Aquest ventall està relacionat amb el compliment de cada meta a cada sessió, i no depèn del terapeuta sinó del client. Com que el terapeuta TRI® és responsable d'ajustar els paràmetres del procés a les necessitats del client.

Per què un procés estàndard de 5 sessions?

En les disciplines relacionades amb el desenvolupament personal o l'autoconeixement sol passar que els clients se senten temptats a acabar el procés abans del tancament.

Ens expliquem: quan s'utilitzen tècniques que faciliten el canvi de programes mentals i emocionals la millora immediata no triga a ser percebuda pel client, però moltes vegades aquesta millora s'ha d'aposentar amb un tancament de procés perquè el client senti que pot liderar la vida sense ajuda externa. Per això a TRI®, a la cinquena sessió, ens centrem en programar el futur que desitja el client, després que en les sessions prèvies hem desprogramat emocions, sensacions, hàbits i conductes negatives.

Quan convé sessions TRI®?

És molt recomanable per a qualsevol persona començar un procés TRI® quan no està satisfet amb la vida que es viu. Això pot ser degut a multitud de causes, però la Teràpia de Reprogramació Integral no se centra a trobar-ne les causes, sinó les conseqüències. Això no vol dir que no es puguin abordar, per descomptat que es treballen; el que volem dir és que hi ha molts clients que sents dificultats en algunes àrees de la seva vida i en desconeixen els motius; la TRI® té els mateixos resultats amb èxit tant si es coneix l'origen del problema com si es desconeix.

Això és degut al fet que la TRI® utilitza els processos naturals del cervell humà, treballant amb les empremtes inconscients, per canviar les xarxes neuronals que ens porta a ser «esclaus» de la nostra manera de ser.

Les tècniques TRI® desactiven els patrons automàtics que ens fan creure que no podem canviar la manera de tenir-nos de comportar-nos o respondre emocionalment a les circumstàncies adverses.

Per això un procés TRI® és molt beneficiós per a:

 • Augmentar l'autoestima
 • Incrementar la seguretat i autoconfiança
 • Eliminar bloquejos emocionals
 • Canviar comportaments negatius
 • Desenvolupar noves habilitats comunicatives
 • Millorar les relacions personals
 • Eliminar pors
 • Aconseguir qualsevol fita del client que en depengui completament i que requereixi de transformar certs aspectes personals

CONTACTA'NS PER SABER MÉS

Programa de Sessions TRI®

El cost del programa és de 975€. Pagant al comptat són 775€. I pagant al nostre centre sessió a sessió cadascuna representen 180€, total, 900€.

INICI MODALITAT PAGAMENT AL COMPTAT PAGAMENT A TERMINIS ESTAT
DEMANA CITA AQUI Presencial, 5 sessions DEMANA CITA AQUI

Si vols més informació, pots accedir al formulari de contacte AQUÍ

Etapes del procés de 5 sessions TRI®

Hi ha diferents fases en el desenvolupament del procés TRI®, que té una durada de 5 sessions i etapes etapes diferents.

Primera etapa:
Aquesta primera etapa es desenvolupa enterament durant la primera sessió. En què se signa el contracte TRI® , que és un acord entre terapeuta i client, on consten totes les condicions per a la teràpia i es fixen les bases del programa utilitzant eines i avaluació de la situació de la persona client amb la intenció, de preparar el treball de les sessions següents.

Segona etapa:
En aquesta etapa de desprograma els automatismes generats per episodis viscuts en el passat, ja que són els causants que el cervell respongui inconscientment de la manera que ho fa. Aquesta etapa té una durada de tres sessions i acostumen a ser la segona, la tercera i la quarta. Durant totes es treballa la reprogramació de la situació present gràcies a l'entrenament personal que el terapeuta recomana al client per treballar en paral·lel abans d'abordar la programació del futur desitjat.

Tercera etapa:
És la fase de tancament, la cinquena sessió, en què s'instal·la el nou futur desitjat. Aquest futur és el que ha portat la persona client a la teràpia: el desig de tenir una merescuda vida i de comprometre's amb ella. De manera que després d'haver desprogramat el passat i reprogramat el present es programes el futur perquè el client acabi el procés no només amb una gestió emocional saludable i amb els comportaments beneficiosos per a la seva satisfacció, sinó amb els recursos propis per evolucionar a la seva vida amb el sentiment de controlar-la i liderar-la.
CONTACTA PER AL TEU PROCÉS TRI

Formacions de TRI®

La Teràpia de Reprogramació Integral, TRI®, és un mètode que es pot aprendre per dedicar-se professionalment a acompanyar altres persones. La TRI® proposa una formació base acreditada que es pot anar complementant amb cursos i tallers complementaris d'especialització.

La formació per acreditar-se com a terapeuta de Teràpia de Reprogramació Integral és Certificació a TRI®. Una formació vivencial en què s'aprenen les bases del treball amb TRI® i totes les tècniques necessàries perquè a cada sessió es pugui anar culminant cada fase del procés, que podríem resumir de la manera següent: Autoconeixement i ampliació de consciència del client, entrenar-se en accions del dia a dia per aconseguir allò que es proposa, desprogramar les emocions negatives, desactivar els patrons de conducta no beneficiosos, alliberar els bloquejos i instal·lar els programes emocionals i mentals que requereixen el futur que desitja el client.

A la Certificació Internacional de TRI® s'integra la informació gràcies a la metodologia del programa, que és pràctica i vivencial, perquè els futurs terapeutes certificats a TRI® tinguin la seguretat i la confiança suficients per aplicar la TRI® quan reben l'acreditació . Per aconseguir-ho, un requisit indispensable per acreditar-se és l'obligatorietat de fer totes les pràctiques exigides durant la formació presencial i les exigides fora.

Tots i cadascun dels continguts i eines segueixen unes pautes d'aprenentatge necessàries: després de les explicacions teoricoconceptuals del formador o formadora, es fa una demostració amb un/a estudiant voluntari/ai, a continuació, es fan grups de pràctiques per que totes les persones assistents experimentin la tècnica com a client, com a terapeuta i com a observador. Naturalment s'obren torn de preguntes i aclariments diverses vegades fins a la total assimilació per part de tots els/les alumnes.

VEURE CURS

Codi deontològic de TRI®

El Codi deontològic de TRI® és el grup de normes exigides per l'Associació Internacional de Teràpia de Reprogramació Integral per a la pràctica professional de la TRI®

L'objectiu és proporcionar un marc de comportament per part del Terapeuta TRI® perquè el client se senti respectat en tot moment.

Tots els especialistes a TRI® hauran d'acceptar aquestes normes i seguir-les per poder formar part de l'AITRI i el seu incompliment anul·la la certificació de qualsevol nivell rebuda a TRI®

Per a tota transparència es recomana a tots els terapeutes TRI® tenir-lo publicat a les seves webs i annexat a l'acord TRI® que presenten al client abans de l'inici del procés terapèutic.

 1. No faré un procés de TRI® que impliqui discriminació o maltractament de persones ni activitats delictives.
 2. Aquest codi deontològic està supeditat a les lleis del país on s'exerceix la TRI®
 3. No interferiré en el tractament psicològic del client.
 4. Signaré un contracte de confidencialitat,
 5. Tractaré les dades del client confidencialment d'acord amb les exigències legals del país on s'exerceix la TRI®
 6. Si per qualsevol causa detecte que no podré aportar valor al procés de TRI® ho suspendré o no ho iniciaré.
 7. No permetré que cap qüestió personal pugui interferir en el procés, derivant el client a un altre especialista
 8. Abans d'iniciar un procés de TRI® m'asseguraré que el client comprèn què pot esperar de les sessions i quines són exactament les responsabilitats i les del Terapeuta.
 9. Donaré tota la informació necessària perquè el client avaluï el nivell de compromís abans d'iniciar el procés. Ja que un procés de TRI® perquè implica disciplina i entrenament., mitjançant accions i tasques.
 10. Abans d'iniciar un procés, dissenyaré un contracte de TRI® per acordar amb el client totes les condicions del servei i les obligacions i responsabilitats del Terapeuta i del client.
 11. Tractaré el client com un igual, respectant les seves creences, els seus valors, sense jutjar-lo i confiant en els seus recursos interns.
 12. Recomanaré els exercicis i les tasques necessàries per a l'assoliment de subjectiu d'acord amb el seu moment present a cada sessió.
 13. El client pot finalitzar el procés en qualsevol moment.