Política de Cancel·lació

1. Cancel·lació per part de l'alumne/a

Per a la cancel·lació per part del/a alumne/a de la inscripció a qualsevol dels cursos impartits per l'Institut Anna Flores es requereix una notificació a través de correu electrònic a info@institutannaflores.com, enviant el justificant de pagament, la factura emesa per Institut Anna Flores i el seu número de compte bancari.

A continuació, detallem els diferents casos que poden donar-se en una cancel·lació i les normes que els regeixen:

  • Notificacions rebudes amb 60 dies d'antelació a la data d'inici del curs: el/la alumne/a rebrà íntegrament l'import total abonat fins al moment de la notificació, inclòs l'import de la matrícula*.
  • Notificacions rebudes entre els 60 i els 30 dies d'antelació a la data d'inici del curs: el/la alumne/a rebrà la devolució de l'import abonat a excepció de la matrícula*, que es retindrà com a dipòsit per a una futura formació, a triar per l'alumne, l'inici del qual ha de ser en un termini màxim de 18 mesos.
  • Notificacions rebudes entre els 30 dies d'antelació i la data d'inici del curs: el/la alumne/a no té dret a cap devolució, encara que tot l'import quedarà en dipòsit per a una futura formació, a triar per l'alumne, l'inici de la qual ha de ser en un termini màxim de 18 mesos.
  • Notificacions rebudes després d'haver iniciat el curs: el/la alumne/a no rebrà cap devolució. Perd l'import de la matrícula*, però la resta queda com a dipòsit per a una futura formació, a triar per el/la alumne/a, l'inici de la qual ha de ser en un termini màxim de 18 mesos.

2. Cancel·lació per part de l´Institut Anna Flores

Per a cancel·lacions per part de l’Institut Anna Flores, exceptuant les recollides per la llei com a causa major, el/la alumne/a té dues opcions a la seva elecció:

  • deixar l'import abonat a compte d'una formació futura
  • rebre el reemborsament de l'import íntegre

* Import de la matrícula

  • El preu de totes les nostres formacions inclou l'import de la matrícula, que és de 250€ per a tots els nostres cursos excepte el Programa Coach Expert en PNL, l'import del qual, en concepte de matrícula, és de 750€.